Åk 4-6

Verksamhet
Vi fortsätter vår satsning på digitala lärverktyg i åk 4-6. I åk 4 får eleverna disponera en egen dator. Egen dator ger verkligen möjlighet till kreativa lärprocesser som gör att elevernas lust att lära ökar. Eleverna tar del av lektionsinnehåll och lämnar in uppgifter digitalt, de gör egna bildspel och filmer där de dokumenterar sitt arbete på flera olika sätt. Vi arbetar med flera lärverktyg som Nomp i matematik och Studi.se tex Egen dator ger verkligen möjlighet till kreativa lärprocesser som gör att elevernas lust att lära ökar. Eleverna tar del av lektionsinnehåll och lämnar in uppgifter digitalt, de gör egna bildspel och filmer där de dokumenterar sitt arbete på flera olika sätt. Vi arbetar med flera lärverktyg som Nomp i matematik och Studi.se tex.

Att söka information är så mycket enklare när alla har tillgång till dator hela tiden. När en elev inte är närvarande, är sjuk t ex, kan han/hon ändå följa undervisningen genom att alla dokument finns på google dokument. Föräldrar har tillgång till läxor och andra uppgifter som eleverna arbetar med. Vi använder oss bl a av metoden “visible thinking” för att utveckla elevernas förmåga att reflektera och analysera.

Vi som arbetar med 4-6:an heter Margareta, Biston, Jenny, Carina, Vega, Amelie och Luis.

Kontaktuppgifter
Lärarna i år 4-6 kan nås på e-post: 
biston@monvax.com, margareta@monvax.com, jenny@monvax.com, luis@monvax.com, carina@monvax.com, vega@monvax.com, amelie-tesch@monvax.com