F-1

Verksamhet

Alla har rätt att med trygghet, respekt och glädje få utvecklas utifrån sina förutsättningar. Känslan att lyckas är viktig!

Montessoripedagogiken ger barnet möjlighet att kunskapsmässigt utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. För att främja koncentrationen är miljön viktig. Eleverna får i en lugn och välordnad miljö arbeta med olika uppgifter.

Eleverna har sina arbetsplatser på skolans mellersta plan. Där är miljön tydligt montessoriinspirerad. Under dagen genomförs pass i både åldersblandade och åldershomogena grupper. 

Förskoleklassen arbetar mycket med språklekar, rimlekar och ramsor, bokstavsinlärning, matematiklekar mm, allt under lekfulla former.

Det dagliga arbetet genomsyras av att man visar respekt och omtanke om varandra och den omgivande miljön.
Vår ambition är att lärandet ska vara levande och verklighetsförankrat. Vår unika närmiljö gör det möjligt att upptäcka och utforska växt- och djurriket. Vi besöker museer och utställningar som är relevanta för vår undervisning.

Vi inleder varje morgon med en lugn stund och lyssnar på musik.
För att kunna koncentrera sig och sitta still är det viktigt att också få röra på sig mycket. Vi rör oss bla till Friskis och Svettis Röris-program för barn och vi tar dagligen en promenad till/från lunchen.

Kontaktuppgifter:
Carina ansvarar för F-1 tillsammans med Maria. Carina@monvax.com, maria@monvax.com