Montessoriförskolan Vaxholm

Här på Montessoriförskolan i Vaxholm använder vi Montessoripedagogiken som ett viktigt verktyg för att nå vår vision - att utbilda barn som kan, vill och vågar!

Omgivning
Montessoriförskolan i Vaxholm flyttar under sommaren 2019 in i nyrenoverade lokaler på Kullaskogsvägen 1 i utkanten av centrala Vaxholm. Förskolans gård bjuder på planteringar, en egen skogsglänta och fina förutsättningar för lek och lärande. I närheten av förskolan finns ett naturområde som vi ser fram emot att upptäcka tillsammans med barnen. 

Pedagogiken
Vi arbetar i en härlig förskola med mycket värme, ödmjukhet och stimulans, som vi uppnår genom samspel med alla våra hjälpsamma föräldrar och helt underbara barn.

Vi har goda teoretiska kunskaper i hur man ska arbeta för att gynna barnens språkutveckling.
På förskolan knyter inlärningen an till barnets egen utvecklingsnivå i de praktiska, sensoriska och kulturella ämnena, liksom i svenska och matematik. Vi bakar, putsar, stryker, diskar, målar, syr, sjunger, läser, skriver, räknar och mycket mera.

Alla barn vill lära. Arbetsro och arbetsglädje är viktiga förutsättningar för goda kunskaper. Barn som får arbeta ostört i sin egen takt och uppmuntras att tro på sin egen förmåga behöver inte uppleva att de misslyckas. Tvärtom ger det individualiserade arbetssättet alla barn möjlighet att känna glädjen av att lyckas.

Hos oss uppmuntras barnen att klara vardagssysslor själva, så som att äta själva, klä på och av sig själv och att gå på toaletten. Genom att klara av saker själva ger det barnen självständighet och glädje och stärker barnens självkänsla.

Dagrutinerna är trygga och välkända för barnen. Dom stimulerar alla delar av barnens utveckling - motoriskt, emotionellt, kulturellt, intellektuellt och socialt.

"Hjälp mig att göra det själv"...
Maria Montessori

Föräldraföreläsningar
Varje termin anordnas föreläsningar för föräldrar och nyfikna kring Montessoripedagogiken.

Övrigt

Förskolan organiseras sig från hösten 2019 i två barngrupper med barn i åldrarna 1-5 år i båda grupperna. Våra duktiga förskollärare ansvarar för att alla barn bemöts och stimuleras att växa utifrån sina förutsättningar. Grupperna kommer att samarbeta i olika konstellationer under veckan. Blir du nyfiken att höra mer så är du varmt välkommen att boka ett besök!

Maten levereras dagligen från Fraiche Catering. Matsedeln hittar du i appen "Mashie matsedel" i Appstore.

Kontaktuppgifter

Förskolan: 08-541 323 55. Kom gärna och besök oss, men ring innan för bokning av dag. 

Vår rektor Christina Ahlström nås på christina@monvax.com eller 070-532 21 90.

Köanmälan SkolanKöanmälan Förskolan

Mellangruppen

Nyckelpigan

I gruppen Nyckelpigan finns plats för 16-17 barn i åldrarna 1-5. Dagen hos oss börjar med en gemensam morgonsamling kl 9:00. Här sjunger vi olika sånger, gör rim och ramsor och pratar om hur den aktuella dagen ser ut för att skapa tydlighet. Alla barn uppmärksammas genom att vi sätter upp foton på både när- och frånvarande barn och sjunger vår namnsång. Barnens känsla av delaktighet är viktig och den stärks genom att få välja sånger, komma med idéer och såklart berätta något de nyligen varit med om. Samlingen avslutas med att äta frukt.

Läs mer

Spindeln

På Spindeln finns det plats för 16-17 barn i åldrarna 1-5 år. Under höst och vinterhalvåret startar vi dagen ca kl 9.00 inomhus med att samlas kring vår matta för en samling tillsammans. Vi tycker det är viktigt att tala om vad vår dag kommer att innehålla vilket ger en trygghet för barnen. Barnen ges ett stort utrymme till att själva få räcka upp handen för att berätta eller fråga något. Under vår och sommar startar vi vår dag i möjligaste mån utomhus där vi älskar att tillbringa vår tid.

Läs mer