Montessoriförskolan Vaxholm

Här på Montessoriförskolan i Vaxholm följer vi Skolverkets rekommendationer om barngruppernas storlekar och organiserar oss så att alla barn kan skapa trygga relationer med kompisar och pedagoger!  

Omgivning
Montessoriförskolan Vaxholm ligger centralt belägen i Vaxholm i nyrenoverade lokaler i Lillstugan invid Norrbergsskolan i en lugn miljö med närhet till fina parkområden och skogen. Till lokalerna hör även en modern och välutrustad lekgård.

Pedagogiken
Vi arbetar i en härlig förskola med mycket värme, ödmjukhet och stimulans, som vi uppnår genom samspel med alla våra hjälpsamma föräldrar och helt underbara barn.

Vi har goda teoretiska kunskaper i hur man ska arbeta för att gynna barnens språkutveckling.
På förskolan knyter inlärningen an till barnets egen utvecklingsnivå i de praktiska, sensoriska och kulturella ämnena, liksom i svenska och matematik. Vi bakar, putsar, stryker, diskar, målar, syr, sjunger, läser, skriver, räknar och mycket mera.

Alla barn vill lära. Arbetsro och arbetsglädje är viktiga förutsättningar för goda kunskaper. Barn som får arbeta ostört i sin egen takt och uppmuntras att tro på sin egen förmåga behöver inte uppleva att de misslyckas. Tvärtom ger det individualiserade arbetssättet alla barn möjlighet att känna glädjen av att lyckas.

Hos oss uppmuntras barnen att klara vardagssysslor själva, så som att äta själva, klä på och av sig själv och att gå på toaletten. Genom att klara av saker själva ger det barnen självständighet och glädje och stärker barnens självkänsla.

Dagrutinerna är trygga och välkända för barnen. Dom stimulerar alla delar av barnens utveckling - motoriskt, emotionellt, kulturellt, intellektuellt och socialt.

"Hjälp mig att göra det själv"...
Maria Montessori

Föräldraföreläsningar
Varje termin anordnas föreläsningar för föräldrar och nyfikna kring montessoripedagogiken.

Övrigt
Maten levereras dagligen från Fraiche Catering. Matsedeln hittar du i appen "Mashie matsedel" i Appstore.

Kontaktuppgifter
Förskolan: 08-541 323 55. 
Kom gärna och besök oss, men ring innan för bokning av dag. Vår förskolechef Patrik Thylin nås på patrik@monvax.com eller 070-272 29 29

Köanmälan SkolanKöanmälan Förskolan

Myran

Småbarnsgruppen Myran har plats för 12 barn i åldrarna 1 till 2 år. Under den kalla delen av året börjar vi dagen inomhus och vid niotiden har vi en gemensam fruktstund, ett tillfälle för att uppmuntra turtagning, respekt och omtanke för sina kompisar. Vardagssituationer som denna är också ett gyllene tillfälle  för språkstimulans och enkel matematik. Efter fruktstunden klär vi på oss för lek utomhus - en oslagbar aktivitet för barnens grovmotoriska utveckling. De barn som förmår klä på sig något klädesplagg själva får god tid till att göra det.

Läs mer

Mellangruppen

Nyckelpigan

I gruppen Nyckelpigan finns plats för 15 barn i åldrarna 3-5. Dagen hos oss börjar med en gemensam morgonsamling kl 9:00. Här sjunger vi olika sånger, gör rim och ramsor och pratar om hur den aktuella dagen ser ut för att skapa tydlighet. Alla barn uppmärksammas genom att vi sätter upp foton på både när- och frånvarande barn och sjunger vår namnsång. Barnens känsla av delaktighet är viktig och den stärks genom att få välja sånger, komma med idéer och såklart berätta något de nyligen varit med om. Samlingen avslutas med att äta frukt.

Läs mer

Spindeln

På Spindeln finns det plats för 15 barn i åldrarna 3-5 år. Under höst och vinterhalvåret startar vi dagen ca kl 9.00 inomhus med att samlas kring vår matta för en samling tillsammans. Vi tycker det är viktigt att tala om vad vår dag kommer att innehålla vilket ger en trygghet för barnen. Barnen ges ett stort utrymme till att själva få räcka upp handen för att berätta eller fråga något. Under vår och sommar startar vi vår dag i möjligaste mån utomhus där vi älskar att tillbringa vår tid.

Läs mer