Fritids

Verksamhet
Vårt fritids ger eleverna möjlighet att utveckla många olika förmågor.

Leken är viktig likväl som möjligheten att lära sig nya saker. 
- fri lek på gården, bygga kojor, klättra, leka roll-lekar, byggprojekt i sandlådan, lekstugan används som del i olika lekar
- digital träning - vi provar Minecraft och programmering
- vi testar olika naturvetenskapliga experiment
- fritt skapande, snickra och pyssla
- drama/teater.

Social utveckling arbetar vi kontinuerligt med:
- att behandla alla som man själv vill bli behandlad
- att respektera varandras lekar och inte störa
- att alla ska ha möjlighet att få vara med och leka
- att ett nej är ett nej
- att visa omtänksamhet och lära av varandra
- att lära sig att lösa konflikter och ta hänsyn till andras åsikter och känslor.

Vi på fritids strävar alltid efter att vara glada och positiva, lyhörda och tydliga, konsekventa och lugna i vårt agerande gentemot barnen.

Vi som arbetar på fritids heter Luis, Maria, My, Vega och Anton. På förmiddagarna är vi på skolan och är knutna till en klass.
My - åk 2-3
Maria - åk F-1
Vega - åk 4-5
Luis - åk 4-6

Kontaktuppgifter
Telefonnummer till oss är 073-3688068.
E-post skickar man till luis@monvax.com  my@monvax.com
  maria.linde@monvax.com  vega@monvax.com