Montessori Vaxholm

Montessoriskolan Vaxholm är en friskola där vi har barn från 1 år upp till och med årskurs 6. Huvudman för verksamheten är den ekonomiska föreningen Montessoriskolan i Vaxholm.

Skolan öppnade i augusti år 2000 med en förskolegrupp, en skolklass och ett fritidshem. Verksamheten har idag 77 elever i åldrarna 6 till 12 år i skolan samt 41 barn i åldrarna 1 till 5 år på förskolan. Totalt är det 10 anställda på skola och fritids och på förskolan är det 7 anställda. Flera med utbildning i Montessoripedagogik.

Vill ni ha mer information om skolan eller montessoripedagogiken utöver vår hemsida är ni välkomna att ringa 070 53 22 190. Alla som är intresserade av att göra ett studiebesök på skolan eller förskolan är varmt välkomna, men boka alltid en dag och tid i förväg, av respekt för elevernas och lärarnas arbete.

Är du intresserad av att ställa ditt barn i kö till Montessoriförskolan Vaxholm (1- 5 åringar) eller till Montessoriskolan Vaxholm (Förskoleklass- åk 6) anmäl intresset här på webben.

Köanmälan SkolanKöanmälan Förskola

Vad är montessori?

Montessori
Montessori - ett ord som många har hört men få vet vad det står för. Förklaringen är enkel. Maria Montessori, Italiens första kvinnliga läkare, är kvinnan bakom den pedagogik som tillämpas i Montessoriskolorna runt om i världen.

Alla barn är nyfikna ...
Maria Montessori utgick ifrån att barn är nyfikna och vill utveckla och använda sina resurser i takt med sin egen mognad. Det är det som ligger bakom Montessoripedagogikens idéer. En montessorilärare är hela tiden uppmärksam på varje enskilt barns mognadsgrad och förmåga och utifrån detta stimulerar läraren barnet att hämta in kunskaper och färdigheter.

Hjälp mig att göra det själv
Ovanstående rubrik har blivit något av ett motto för Montessoripedagogiken. En montessorilärare är mer en observatör än en instruktör. Naturligtvis ges presentationer av ämnen och material, men därefter arbetar barnet självständigt, i par eller i grupp. Läraren observerar barnets arbete med de olika uppgifterna och bedömer om hjälp behövs och i så fall på vilket sätt. Det är viktigt att barnen får rätt stimulans i rätt tid för att känna glädje i sitt arbete.

Föreningen

Mål för verksamheten
Skolans syfte är att på Montessoripedagogiska grunder och med yppersta kvalitet som riktmärke bedriva undervisning och barnomsorg inom förskola, skola och fritidsverksamhet.
Vi vill verka för en kreativ och stimulerande verksamhet som tillgodoser barnens behov av stimulans, kunskaper, trygghet och varaktiga relationer. Ett grundläggande mål är att barnens personlighet utvecklas mot självständighet och en positiv medvetenhet om den egna rollen i omvärlden. Skolan skall vara en plats där alla kan känna glädje och stolthet. I vår verksamhet kommer barnen i första hand.

Läs mer

Styrelsen

Vad gör styrelsen?
Välkomna till ett nytt läsår. Som ni vet drivs Montessori Vaxholm som en ekonomisk förening. Vårt engagemang som medlemmar är drivkraften för en fortsatt stabil utveckling av vår skol- och förskoleverksamhet. Det är en otrolig chans att direkt kunna påverka och utforma våra barns skolupplevelse och vad dem får med sig för framtiden. Den ekonomiska föreningen leds av en styrelse som är övergripande ansvarig för verksamheten och arbetar för att stärka den långsiktiga stabiliteten och möjliggöra våra spännande satsningar, exempelvis på informations- och kommunikationsteknik.

Läs mer