Myran

Småbarnsgruppen Myran har plats för 13 barn i åldrarna 1 till 2 år. Under den kalla delen av året börjar vi dagen inomhus och vid niotiden har vi en gemensam fruktstund, ett tillfälle för att uppmuntra turtagning, respekt och omtanke för sina kompisar. Vardagssituationer som denna är också ett gyllene tillfälle  för språkstimulans och enkel matematik.

Efter en morgonsamling med sång, lek och rörelse klär vi på oss för lek utomhus - en oslagbar aktivitet för barnens grovmotoriska utveckling. De barn som förmår klä på sig något klädesplagg själva får god tid till att göra det.

Vi använder ofta vår egen fina gård för lek och stannar ute så länge vi kan innan det är dags att gå in för samling och lunch. Vi passar också på att lära känna vårt närområde genom att gå på promenader runt i Vaxholm eller till en närliggande park.

Vi sörjer för att skapa tydliga rutiner för barnen där det finns ett syfte i varje moment. Det första barnen gör när vi kommer in från utomhusvistelse är att barnen tvättar sina händer noga med tvål och vatten. Därefter hjälps vi åt att bädda barnens madrasser, två av flera aktiviteter som stödjer barnens självständighet. 

Barnen görs delaktiga i samtliga moment under dagen och dukar/dukar av efter förmåga vid lunch och mellanmål. Barnen sover efter lunch på madrasser inomhus och vaknar allteftersom de vilat klart. På eftermiddagarna leker vi sedan vidare inomhus med olika typer av material som medvetet stödjer barnens utveckling. Vi vuxna är hela tiden närvarande med barnen och skapar tillsammans med en stimulerande miljö en bra balans mellan omsorg och lärande.

Någon gång i veckan stannar vi inomhus på förmiddagen för skapaande ativitet tillsammans med barnen i olika tekniker. Det kan vara att måla, använda lera, rita, limma etc.
 
Tidiga morgnar och sena eftermiddagar samverkar barngrupperna och barnen får chansen att leka med äldre syskon och kamrater. Vi som arbetar på småbarnsgruppen heter Patrik, Catherine och Louise. Gruppansvarig  är Patrik som du når på patrik@monvax.com.