Nyckelpigan

I barngruppen Nyckelpigan finns plats för 15 barn i åldern 3-5 år och dagen hos oss börjar med en gemensam morgonsamling kl 9:00. Här sjunger vi olika sånger, gör rim och ramsor och pratar om hur den aktuella dagen ser ut för att skapa tydlighet. Alla barn uppmärksammas genom att vi sätter upp foton på både när- och frånvarande barn och sjunger vår namnsång. Barnens känsla av delaktighet är viktig och den stärks genom att få välja sånger, komma med idéer och såklart berätta något de nyligen varit med om. Samlingen avslutas med att äta frukt.

Därefter tar olika aktiviteter vid som främjar barnens utveckling och lärande inom en rad områden. Barnen kan självständigt välja mellan olika material men också delta i lärarledda aktiviteter och lekar. Vi har varje vecka dans/rörelse, skapande, en utflykt till någon lekpark och sagoläsning. I samband med på- och avklädning uppmuntras barnen att så långt som möjligt klara sig själva men självklart finns pedagoger till hands som hjälper till vid behov. Montessoripedagogiken tar vara på barnens önskan att bli självständiga och en röd tråd genom hela verksamheten är just stödet som alla barn får att bygga upp en tillit till sin egen förmåga - att våga prova.

På lunchen har barnen fasta sittplatser och vid varje bord sitter en pedagog som uppmuntrar barnen att göra så mycket som möjligt själva eller med hjälp av en kamrat. Barnen både dukar och dukar av, fyller på matskålar, häller upp vatten eller mjölk samt bjuder och hjälper sina kamrater. Efter lunchen har vi ofta läsvila då barnen väljer själva om de vill sitta eller ligga ner när vi läser för dem. Därefter går vi ut och leker på vår gård fram till mellanmålet. Har vi varit ute på förmiddagen kanske vi stannar inne på eftermiddagen. Det finns då stort utrymme för lek med materialen men också för skapande, sagoläsning, sällskapsspel mm. för de barn som vill.

Runt 14:30 äter vi mellanmål – utomhus på den varma årstiden – och fortsätter därefter att leka tills det är dags för hemgång. Vi som arbetar på mellangruppen heter Sabine, Viktoria och Sanna. Gruppsansvarig är Sabine som du når på Sabine@monvax.com