Spindeln

I barngruppen Spindeln finns det plats för ca 15 barn i åldrarna 3-5 år. Under höst och vinterhalvåret startar vi dagen ca kl 9.00 inomhus med att samlas kring vår matta för en samling tillsammans. Vi tycker det är viktigt att tala om vad vår dag kommer att innehålla vilket ger en trygghet för barnen. Barnen ges ett stort utrymme till att själva få räcka upp handen för att berätta eller fråga något. Under vår och sommar startar vi vår dag i möjligaste mån utomhus där vi älskar att tillbringa vår tid. Vi äter också frukt på samlingen som några barn tillsammans med en pedagog har hjälpt till att förbereda innan i köket.

I stora gruppen har barnen arbetspass flera dagar i veckan, dessa ligger på förmiddagarna. Syftet med arbetspasset är att barnen under en sammanhängande tidsperiod, utan avbrott,  ska få utforska materiel och aktiviteter i miljön och därigenom bygga upp  sin koncentrationsförmåga och tilliten till sig själva.. Miljön är utformad så att barnen ska kunna ta ansvar inom givna ramar. Montessorimaterielen som stödjer lärande inom en rad områden finns alltid framme och vi pedagoger finns till hands när barnen behöver instruktion om hur det används. Vi prioriterar också vår atlejé där barnen kan upptäcka och utmanas i sin kreativa förmåga.

Förskolans läge i Vaxholm gör det lätt att gå på utflykt till skogen vilket vi gör 1 gång i veckan. Vi besöker också gärna biblioteket, går till en lekpark i vår närhet eller på en promenad i vår fina närmiljö.  

De äldsta barnen som nästa år börjar förskoleklass har en egen grupp som kallas Havsörnarna. Under året har gruppen regelbundet egna aktiviteter och samlingar vilket stärker grupptillhörigheten och förberedelsen inför skolan.

När det är dags för lunch dukar barnen själva vid sin plats likväl som barnen sköljer av och stoppar in i diskmaskinen efteråt. Vi äter en varierad mat lagad från grunden vilken levereras från Fraiche Catering. Varje dag serveras ett rikt salladsbord och specialkost som är mycket uppskattad. Efter lunchen delar vi in oss i mindre grupper för att  vila, vi läser oftast böcker för barnen eller ligger på vår stora matta och lyssnar till klassisk musik. Vilan blir till en viktig stund under dagen för våra barn.

På eftermiddagen är vi oftast ute på vår gård och leker innan det är dags att gå in för att äta mellanmål. På vår och sommar sitter vi gärna ute tillsammans med de andra grupperna  vid våra långbord och äter.

Tidiga morgnar och sena eftermiddagar samverkar barngrupperna och barnen får chansen att leka med äldre syskon och kamrater. Vi som arbetar på stora avd är Andrea, Carina och Jens.
Gruppansvarig är Andrea som du når på andrea@monvax.com.