Styrelsen

Vad gör styrelsen?
Välkomna till ett nytt läsår.
Som ni vet drivs Montessori Vaxholm som en ekonomisk förening. Vårt engagemang som medlemmar är drivkraften för en fortsatt stabil utveckling av vår skol- och förskoleverksamhet. Det är en otrolig chans att direkt kunna påverka och utforma våra barns skolupplevelse och vad dem får med sig för framtiden. Den ekonomiska föreningen leds av en styrelse som är övergripande ansvarig för verksamheten och arbetar för att stärka den långsiktiga stabiliteten och möjliggöra våra spännande satsningar, exempelvis på informations- och kommunikationsteknik.

På ett praktiskt plan träffas styrelsen ca 1 gång/mån. Vi ser till att skolan och förskolan har lokaler för undervisning, lunch, gymnastik etc. Detta sker i nära samråd med rektor, förskolechef och kommunen. Vi diskuterar kontinuerligt hur vi kan attrahera fler elever och den bästa personalen till verksamheten. Kreativ marknadsföring är en viktig bit. Vi tar gärna emot förslag och hjälp med kanaler ut. Det är kul att det även finns stort utrymme att implementera nya idéer som förstärker skolupplevelsen, t.ex skolmaten, ev inspirationsseminarier för eleverna (på diskussionsstadiet), utflykter etc.

Vi hoppas att du ser detta som en fantastisk möjlighet att påverka ditt barns skolupplevelse och att du någon gång under ditt barns tid i verksamheten väljer att ta aktiv del i styrelsearbetet.

Föreningens styrelse består av föräldrar som är medlemmar i föreningen. Den består av åtta ledamöter som är förtroendevalda av medlemmarna vid verksamhetens årliga stämma. Dessutom tillkommer rektor och verksamhetsansvariga på skolan resp. förskolan. 

Ledamöter
Henrik Isaksson, ordförande
Henrik Hammar, kassör

Helena Fond, ledamot
Nino Baraka, ledamot
David Nordberg, ledamot
Åsa Wärn Björling, ledamot
Susanna Toller, ledamot

Kontaktuppgifter
Enklaste sättet att komma i kontakt med styrelsen är att skicka e-post till 
ordforande@monvax.com.

Läs mer om styrelsen för Montessori Vaxholm